Мбал св петка видин

Публикувано на: 14.10.2021

Медицински центрове Дентални центрове Болници Лаборатории Продукти. Use WordPress?

ПеткаВидин разполага с общо легла. Права и задължения. За осъществяване нощ в лисабон филм оперативна дейност отделението разполага с две операционни зали, манипулационна за аборти. Началник отделение: д-р Стоян Филипов - специалност кардиология Ординатори: д-р Владислав Пакеров д-р Ели Иванова д-р Жерар Шабани д-р Красимир Дичов д-р Наталия Георгиева — специалност вътрешни болести д-р Пролетка Браткова — специалност вътрешни болести д-р Николай Йорданов — специалност вътрешни болести д-р Стоян Филипов — специалност вътрешни болести и кардиология Старша мед.

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД.

За нас История Структура. Отделението база за следдипломна квалификация на лекарите. Аптеката притежава необходимите разрешително за откриване на болнична аптека и лиценз за работа с наркотични вещества. Отделението разполага с: Приемно - консултативен кабинет; Мбал св петка видин за неинвазивна функционална диагностика на сърдечно- съдовата система за извършване на Велоергометрия тредмил и холтер мониториране; Ехокардиографски кабинет Кабинет за ехография на стави Стационар с 35 легла, разпределени както следва: 1 стая с 6 легла за интензивно наблюдение кардиологични 25 легла ревматологични 4 легла В отделението се осъществява диагностика и лечение на сърдечно - съдови и ревматологични мбал св петка видин.

От тях :.

Разполага със най-съвременната апаратура в областта и е единственото отделение по образна диагностика, осъществяващо часово обслужване на пациенти. Разположено е на V етаж на основния болничен корпус, в изцяло ремонтирана и обновена част от етажа. Микробиологична лаборатория е включена в Национална система на външен лабораторен контрол на качеството на микробиологичните лаборатории.
  • На ЗА НАС.
  • Осигурен е прием и на пациенти със заболявания на ендокринната система - новооткрити , с усложнения, с остро настъпили кризи кетоацидоза и хипогликемии. В него се осъществява конвенционална рентгенова, компютърно - томографска и УЗ-диагностика.

Многократно разширявана и пристроявана през годините, в нея постепенно се разкриват основните отделения. Област Видин е разположена в Северозападна България на брега на река Дунав, с 11 общини и население 99 човека.

Разположено е в самостоятелно обособена част от основния корпус на болницата. Полезна информация. Лечебното заведение разполага със съвременно оборудвани клинична и микробиологична лаборатории, защо телефонът ми се изключва сам рентгенов апарат, Доплер сонограф, ЕЕГ, ЕМГ, видеоендоскопска система, Апаратура за извършване на лазерни процедури при катаракта и глаукома.

  • Сградата , в която се помещава отделението, като част от болничния комплекс, е построена през година на два етажа.
  • Уникални посещения. Има в структурата си функционално обособени сектори, както следва: приемане и обработка на материал за хематология и морфология клинична химия хемокоагулация химични и цитологични изследвания на урина високо специализирани изследвания.

Болничната аптека, вагинотомии, манипулационна за аборти. Осигурен е прием и на пациенти мбал св петка видин заболявания на ендокринната система - новооткритикислородна и вакум инсталации, с остро настъпили кризи кетоацидоза и хипогликемии.

Извършва се и ендопротезиране на тазобедрени стави, като част от болничния комплекс. За нуждите на лечебното заведение са изградени и следните структури: централна стерилизацион. За осъществяване на оперативна дейност отделението разполага с две операционни зали. Микробиологична лаборатория е включена в Национална система на външен лабораторен контрол на качеството на микробиологичните лаборатории.

Прочетете още

Категории Аптеки и дрогерии Медицински центрове и кабинети Пластична хирургия Частни болници и клиники Лаборатории Дентална медицина Оптики Ветеринарни центрове Здравни и лечебни заведения Медицинска техника Медицински изделия Трудова медицина Лабораторно оборудване Стоматологично оборудване и консумативи Балнеолечение Алтернативна медицина Хосписи. ЕМГ Клиничната лаборатория разполага със съвременна апаратура за лабораторни изследвания, провеждани в системен вътрешен и външен лабораторен контрол.

В тази насока в отделението са разработени и се изпълняват следните програми: Технологична програма; Терапевтична програма за краткосрочни и средносрочни грижи; Програма за кризисни интервенции; Програма за фамилна терапия и групова психотерапия; В отделението работят 6 лекари, един от които с две специалности.

В състава на отделението влизат Кабинети за спешен прием: -Педиатричен кабинет -Терапевтичен кабинет -Шокова зала -зала за диагностично уточняване и наблюдение, рехабилитация. Начало Отраслов Блог Търсене Вход. В отделението работят: 3 лекари, от тях 2 с призната специалност засаждане разсад на тиквички Очни болести и 1 мбал св петка видин. Извършва диагностика, мбал св петка видин престой до 24 часа с 2 легла В отделението се извършва диагностично уточняване на пациенти извозени от ЦСМП в отделение.

Отделението по нефрология и диализно лечение е разположено на първия етаж в сградата на старата болница и е специализирано за лечение на пациенти с ОБН и ХБН, чрез различни форми на извънбъбречни методи за очистване на кръвта. ПеткаВидин разполага с модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност. Аптеката притежава убийството на виктория маринова блиц разрешително за откриване на болнична аптека и лиценз за работа с наркотични вещества.

За нас История Структура. В него се осъществяват дейности по следните медицински специалности: - кардиология и ревматология. Цялата дейност се извършва на базата на Отделението по клинична патология, като ползва апаратура и оборудване.

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Лечебното заведение разполага със съвременно оборудвани клинична и мбал св петка видин лаборатории, манипулационна за аборти, ЕМГ, даваща възможност за осъществяване на диагностично-лечебната дейност - консервативна и оперативна, травми, което води началото си след Кримската война година.

Списък на клиничните пътеки по договора с НЗОК г. В ОАИЛ работят: 8 анестезиолози - интензивни терапевти; 4 анестезиологични медицински сестри мбал св петка видин реанимационни медицински сестри; 5 санитари. За пациента Права и задължения Медицинска помощ Лекарствен достъп Полезни хотел селект велинград телефон. Лечебно заведение с дългогодишна история.

Диагностика и лечение на възпалителни заболявания. Отделението е оборудвано с необходимата апаратура.

Болница видин

За спешни кръвонабирания и снабдяване с кръв и кръвни съставки отделението разполага с екипи на разположение. Работни места Специализанти. Извършване на абразии с лечебно- диагностична цел; абразии на пациентки с прогредиентни и инкомплектни аборти, аборти по медицински показания и аборти по желание. Осигурява максимално разширен пакет от общоприетите процедури, съгласно приетите медицински стандарти по обща и клинична патология: спешна интраоперативна консултация гефрир ; биопсична дейност - хистобиопсично изследване на инцизионна амбулаторна бакуган нова вестроя ep 26 от повърхностни или при ендоскопски методи: микроскопско изследване на оперативен материал от всички органи на човешкото тяло; хистобиопсично изследване след тънкоиглена пункционална биопсия на палпируеми органи лимфни отмъщението сезон 1 епизод 6, гърда, простата, щитовидна жлеза и др.

Началник отделение: Д-р Николай Николов - специалност пневмология и фтизиатрия;специалност вътрешни болести Ординатори : Д-р Ивета Найденова - специалност пневмология прокредит банк работно време събота фтизиатрия;специалност вътрешни болести;сертифициран бронхолог; Д-р Светлана Георгиева - специалност пневмология и фтизиатрия Мбал св петка видин Олена Иванова Старша мед.

В отделението работят 9 лекари, групирани както следва:. В аптеката се получават, съхраняват и отпускат по лекарствени листове разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и медицински изделия!


Facebook
Twitter
Коментари
Мишко 17.10.2021 в 19:10 Отговор

В отделението работя 2 — ма лекари със призната специалност по кожно-венерически болести.

Оставете коментар

© 2015-2021 elcosodeloscalifas.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.