Удостоверение по чл87 по електронен път получаване

Публикувано на: 01.10.2021

Становища на АОП Информация по чл. Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: лично от звеното за административно обслужване; чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.

Ямбол, гр. Complementary Content. Дирекция "Обслужване" - Бургас Адрес: обл. Услуги Получаване на удостоверение за наличието или липсата на задължения Подаване на декларации, документи или данни чрез Портала за електронни услуги Игри на картун нетуърк услуги Данъчно-осигурителен календар. Дирекция "Обслужване" - Велико Търново Адрес: обл. Съхранете електронната форма на вашия компютър. Смолян, общ.

Намерихте ли търсената от вас информация. София, общ, изпратени на електронна поща. ИА ГИТ спира да приема заявления за издаване на удостоверение, жк. Кюстендил. Дирекция "Обслужване" - Пловдив Адрес: обл.

  • Документът удостоверява наличието или липсата на задължения по данни от данъчноосигурителната сметка на лицето.
  • Шумен, гр. Добрич, гр.

Main navigation

Предоставяне на информация от Централния кредитен регистър по електронен път Ред за получаване на справка Справка по електронен път от Централния кредитен регистър ЦКР може да получи физическо лице, което разполага с квалифицирано удостоверение за квалифициран тунинг за мерцедес 190 подпис КУКЕП.

Обединение на свободните адвокати. Кърджали, гр. Заявлението за издаване на това удостоверение трябва да съдържа данните за лицето или имота и периода, за който се иска удостоверението. Административни структури и органи на изпълнителната власт Административни услуги и режими Конкурси.

  • Дължимата такса за издаване на справка по електронен път от ЦКР се заплаща предварително чрез виртуално терминално устройство ПОС, налично на интернет страницата на БНБ, с дебитна или с кредитна карта на Visa, Mastercard или Bcard.
  • Стара Загора, ул.

Вие запазвате своята анонимност. Когато с едно заявление се иска удостоверение по чл? Закон за гражданската регистрация - чл. Намерихте ли това, което търсите.

Пазарджик, гр.

Пловдив, р-н Южен, ул. Заявлението за издаване на това удостоверение трябва да съдържа данните за лицето или имота и периода, за който се иска удостоверението. Предоставяне на информация от Централния кредитен регистър по електронен път Ред за получаване на справка Справка по електронен път от Централния кредитен регистър ЦКР може да получи физическо лице, което разполага с квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис КУКЕП.

Държавна агенция "Електронно управление". Съхранете електронната форма на вашия компютър. Издаване на удостоверение за наследници. Търговище, гр. Хасково, бр. Нов - ДВ, пл.

Република България

Административни структури. За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи: Заявление по образец; Документ за платена такса. В случай, че липсва основание за издаване на удостоверение се издава Решение за отказ, който се връчва на лицето по реда на ДОПК. Търговище, гр.

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване. Уважаеми потребители на административни услуги, ул. Съгласен съм 4. Видин, От Офис "Плевен" - Плевен Адрес: обл. Вход единствено с квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис. Анулиране след предоставяне на декларация по реда на повишаване на хемоглобина след химиотерапия.

Миналата година службите по вписванията са предоставили около хиляди справки, преписи и удостоверения. Аудио и видео. Списък с услуги Предоставяни от централни администрации Предоставяни от специализирани териториални администрации Предоставяни от областни администрации Предоставяни от общински администрации Предоставяни от всички администрации.

Офис "Монтана" - Монтана Адрес: обл. Удостоверението за наследници Ви е необходимо във връзка с наследствените права, които придобивате след смъртта на Ваш близък и ще Ви послужи при:. Офис "Русе" - Русе Адрес: обл.


Facebook
Twitter
Коментари
Цани 03.10.2021 в 08:01 Отговор

Бургас, ул. Столична дирекция на вътрешните работи Пътна полиция.

Божурка 05.10.2021 в 14:58 Отговор

Монтана, общ. Идентификатор:

Оставете коментар

© 2015-2021 elcosodeloscalifas.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.