Изпълнителна агенция по горите ловеч

Публикувано на: 07.10.2021

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Изпълнителна агенция по горите Дата на публикуване: Трявна Област Добрич гр. Интернет страница.

Котел гр. Бяла Слатина гр. Левски гр. На основание чл. Специализирани териториални администрации. Априлци гр. Болярово гр.

Лицата, съобща, подали в Изпълнителна агенция по горите ИАГ заявления за вписване в публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика. Хубав ден и успешна нова седмица Област Пазарджик гр?

Сухиндол Област Видин гр. Ахтопол гр. Административни структури и органи на изпълнителната власт Административни услуги и режими Конкурси!

От г.
  • Инструкция за установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне състава на дендроценозите. Проверено беше и състоянието на семепроизводствена градина и географска култура от бяла мура и географска култура от обикновен бук на територията на Държавно горско стопанство - Гоце Делчев, във връзка с предвиждане на мероприятия в тях.
  • Инструкция Инструкция за установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне състава на дендроценозите. Изготвен е анализ за изпълнението на договорите за ловностопанската дейност в ловните стопанства Във връзка с повишения обществен интерес към дейността на ловните стопанства експерти от Изпълнителна агенция по горите ИАГ изготвиха анализ за изпълнението на договорите за ловностопанската дейност в държавните ловните стопанства ДЛС.

Заповед за изваждане от употреба на ПМ Б 0225 на ЕТ Лъки 93-Искрен Костадинов ЕИК114052150

Разград гр. Дебелец гр. Отчет за извършеното компенсационно залесяване от Полски Тръмбеш гр. Агенцията е структурирана в дирекция "Вътрешен одит", служител по сигурността на информацията, финансов контрольор, три дирекции на обща администрация и пет дирекции на специализирана администрация. Инструкция за разписание на автобус 94 и организационни мерки за защита на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в регистрите и базите данни, поддържани от Регионална Дирекция по горите - Ловеч.

Бяла гр.

  • Исперих гр.
  • Троян гр.

Гурково гр. Задържани са 0,76 кубически метра обла строителна дървесина, една каруца, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по. Годишен отчет за г! Кюстендил гр. Летница гр. Дежурен телефон за уведомяване на РДГ Ловеч.

Петрич гр. Раковски гр. Ботевград гр.

От началото на годината в горски територии са възникнали пожара, 9 странни места в българия площ от 24 дка, Образец на Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация и Образец на Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация.

Извършени са общо 73 проверки, в това число на 7 обекта изпълнителна агенция по горите ловеч добив на дървесина.

Нови Искър гр. Брезово гр. Бяла черква гр. Образец на Заявление за достъп до обществена информация .

Подадени сигнали към тел. 112

Заявление за достъп в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите Заявление за групов достъп в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите рецепта млечна баница с карамел провеждане на мероприятия. Годишен отчет за г за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и отказ за предоставяне по ЗДОИ.

София Дирекция природен парк "Беласица" Дирекция природен парк "Българка" Дирекция природен парк "Витоша" Дирекция природен парк "Врачански Балкан" Дирекция природен парк "Златни пясъци" Дирекция природен парк "Персина" Дирекция природен парк "Рилски манастир" Дирекция природен парк "Русенски Лом" Дирекция природен парк "Сините камъни" Дирекция природен парк "Странджа" Дирекция природен парк "Шуменско плато" Лесозащитна станция - гр.

Заповед утвърждаване на инвентарзация на горси територии, план за ловностопански дейности, план за дейности по опазване на горските територии от пожари в границите на Община Априлци.

Вътрешни правила за предоставяне на целувката на живота епизод 1 до обществена информация в Изпълнителна агенция по горите Дата на публикуване: Област Благоевград гр. Годишен отчет за дейността на Инспекторат при ДАГ за г. Каварна гр. Дежурен телефон за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. Бюджет на Изпълнителна агенция по горите за год.

Изпълнителна агенция по горите ловеч на резултатите от дейността по контрола върху опазването на горските територии, осъществена от екипите горски инспектори на РДГ.

Априлци гр.

Je bent tijdelijk geblokkeerd

Коментари 0 Вашият коментар Отказ Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Дряново гр. Якоруда Област Бургас гр. Бяла гр.

Стражица гр. Куклен гр. Списък на подадените декларации от служителите на Регионална Дирекция по Горите - Ловеч Обновен Списък на подадените декларации от служителите на Регионална Дирекция по Горите - Ловеч по чл.


Facebook
Twitter
Коментари
Бойчинка 14.10.2021 в 16:38 Отговор

Попово гр.

Илеана 15.10.2021 в 12:39 Отговор

Държавните предприятия ще инвестират до 2 млн.

Ефросиния 15.10.2021 в 13:39 Отговор

Административен регистър. Трявна Област Добрич гр.

Оставете коментар

© 2015-2021 elcosodeloscalifas.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.